„Ekosystém GIMACPAY je v Africe prvním prvním“ (Valentin Mbozo'o)

0 6


„Ekosystém GIMACPAY je v Africe prvním prvním“ (Valentin Mbozo'o)

(Business in Cameroon) - Valentin Mbozo'o, generální ředitel GIMAC, nám vysvětluje, jak platforma GIMAC PAY způsobí revoluci v převodu peněz a urychlí vývoj CEMAC směrem k „Bezhotovostní společnosti“.

Agentura Ecofin: převod peněz mezi mobilními operátory byl možný v zóně CEMAC již nějakou dobu díky platformě GIMAC PAY. Co to konkrétně znamená pro lidi, kteří budou toto řešení používat?

Valentin Mbozo'o : To znamená, že uživatelé řešení GIMACPAY mají do konce roku 2020 způsob, jak posílat a přijímat peníze v reálném čase z mobilního peněžního účtu na mobilní účet peníze od jiného mobilního operátora peněz na úrovni Hospodářského a měnového společenství ve střední Africe (CEMAC), podoblasti, která zahrnuje Kamerun, Středoafrickou republiku, Kongo Brazzaville, Gabun, Rovníkovou Guineji a Čadu.

Vezměte prosím na vědomí, že toto řešení se nezastavuje pouze při převodech peněz mezi mobilními operátory peněz, ale také integruje transakce s bankami a mikrofinancování, které mají mobilní peněženku podporovanou bankovní účty a také mezinárodní převody ze zahraničí na mobilní účty v CEMAC.

AE: Jaká je v rámci transakcí prostřednictvím mobilních telefonů role každého z nich, zejména GIMAC, bank, jejichž jména jsou uvedena na komunikačních médiích, a mobilních operátorů?

Valentin Mbozo'o : Všichni hráči interagují v ekosystému GIMACPAY, platformě propojenou se všemi platformami hráčů, a nabízejí tak interoperabilitu různých typů transakcí hráčů uvedených ve vaší otázce. Prostředí GIMACPAY zajišťuje směrování transakcí v reálném čase, zúčtování ve francích FCFA a vypořádání prostřednictvím subregionální RTGS (SYGMA). Bankovní hráči, mobilní operátoři a společnosti poskytující převody peněz (STA) poskytují svým zákazníkům různé interoperabilní služby, od jednoduchého převodu peněz z mobilního peněžního účtu po mobilní peněžní účet, od mobilního peněžního účtu k účtu. bankovnictví a naopak, mezinárodní převod peněz na mobilní peníze nebo bankovní účet, výběr peněz převedený z mobilního peněžního účtu, bankovního účtu nebo ze zahraničí, bez karty na bankomatu, fakturujte platby ze všech těchto platebních nástrojů interoperabilním způsobem, abychom jmenovali alespoň některé služby.

Pro účely transakce iniciované zákazníkem mobilního operátora peněz A, který chce převést peníze na mobilní peněžní účet operátora B, GIMACPAY obdrží transakci iniciovanou platformou A a předá ji na mobilní peněžní platformu B, která o tom informuje příjemce. GIMACPAY se pak postará o zúčtování a vypořádání prostřednictvím SYGMA.

AE: Co se stane se systémem, který dosud používali operátoři mobilních telefonů a komerční banky?

Valentin Mbozo'o : GIMACPAY je konvergentní karta, mobilní, ekosystém platebních převodů peněz a ne systém. Každý systém účastnící se prostředí GIMACPAY, konkrétně telefonní operátoři, banky, mikrofinancování a STA, přidává ke svým nabídkám služeb GIMACPAY spoustu interoperabilních služeb poskytovaných uvedeným ekosystémem.

Pro účely mobilního operátora nebo operátora mobilního bankovnictví má GIMACPAY kromě svých soukromých služeb poskytovaných svým držitelům za mobilní peníze nebo zákazníkům, kteří se přihlásili k mobilnímu bankovnictví, příležitost nabídnout služby interoperabilní s dopravci nebo zákazníky jiných účastníků plné platební sítě GIMACPAY.

AE: Jaké příležitosti tento nový platební systém otevírá?

Valentin Mbozo'o : Velká inovace tohoto nového ekosystému GIMACPAY a velký zájem, který přináší, spočívá v dekompartmentalizaci stávajících platebních systémů zvýšením platebních služeb nabízených díky interoperabilitě platebních kanálů a nástrojů s termínem, nabízeno více než třicet pět (35) služeb.

Umožňuje aktérům z různých kanálů, kteří používají různé nástroje, komunikovat a interagovat v rámci stejného ekosystému GIMACPAY, což je velký Afričan, který má mimo perspektivy nabízené pro poskytování digitálních finančních služeb obyvatelstvu digitalizovat výdaje a výběr států prostřednictvím služeb státních pokladnic, cel a daní.

Jinými slovy, GIMACPAY nabízí jedinečnou příležitost zdůraznit „Bezhotovostní správu“, obecněji „Bezhotovostní společnost“, všechny věci velkého zájmu, pokud jde o finanční začlenění a kontrola kapitálových toků a peněžní zásoby v podoblasti.

AE: Za každou příležitostí leží riziko av tomto případě hodně mluvíme o ochraně osobních údajů. Jak je tato otázka zohledněna při zavádění systému?

Valentin Mbozo'o : V souvislosti s bojem proti praní peněz, daňovým únikům a boji proti terorismu osobní údaje iniciátora a příjemce úplné elektronické platební transakce GIMACPAY, přestože jsou sledovatelné a známé z KYC zřízeného KYC na obou stranách jsou chráněny technologiemi podobnými technologiím transakcí bankovními kartami. Stejně jako je tomu ve světě karet s omezením důvěrnosti a ochrany osobních údajů, probíhá úplné zúčtování úplných elektronických platebních transakcí bez sdílení osobních údajů mimo iniciátora a u příjemců finančních prostředků nezbytná data sdílená mimo ně spadající výhradně na přísné minimum informací nezbytných pro úspěšné dokončení transakce.

AE: Bude možné, aby společnosti využívaly systém pro správu svých každodenních peněžních toků, jako je placení malých prodejců?

Valentin Mbozo'o : GIMACPAY lze skutečně použít k vypořádání hotovosti, protože by se tyto společnosti měly přiblížit svým mobilním operátorům a bankám.

AE: Co se stane s trhem s převodem peněz v zóně CEMAC, pokud je mechanismus demokratizován a každý nyní může tuto operaci provést ze svého telefonu?

Valentin Mbozo'o : Trh s převody prochází revolucí, nyní je v dosahu všech a všech burz, což vše vytváří zrychlení finančních burz, subregionální integrace a mobilita v oblasti CEMAC.

Navíc začleněním remitence do rozsahu služeb nabízených subjekty platebními prostředky v subregionu, čímž se do té doby usnadnilo odvíjení těchto operací, jak bylo dosud praktikováno, obrovské možnosti pro příliv kapitálu, zdrojem přidané hodnoty z hlediska vývozu a vstřikováním do ekonomiky kapitálu z diaspory se otevírá CEMAC.

AE: Došlo k neshodám s některými zeměmi, jejichž vlády chtěly v tomto procesu hrát aktivní roli, je to dnes vyřešeno?

Valentin Mbozo'o : Namísto nesouhlasu je lepší mluvit o nepochopení. Vzhledem k nedostatečnému povědomí o existenci obrovské pracovní zátěže, kterou GIMAC přebírá při provádění mobilní interoperability, existovaly projekty na zavedení vnitrostátní interoperability, které byly pozastaveny. jakmile budou známy možnosti, které nabízí GIMACPAY; Tím se vyhnete nadbytečnosti. V každém případě probíhající výměny a diskuse směřují ke konsensuálnímu řešení.

Ve stejném duchu byl ministerský výbor Měnové unie střední Afriky (UMAC) dne 30. dubna 2020 uznán jako veřejně prospěšný GIMAC, který nařídil zrychlení propojení hráčů v oblasti soukromých plateb a státní pokladny zemí subregionu s platformou GIMACPAY.

Rozhovor s Idriss Linge

PŘEČTĚTE VÍCE ZDE

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.