Výsledky provedené studie o hospodaření v lesích byly obnoveny

174

Výsledky prezentované v listopadu 29, 2019, byly provedeny programem Forest and Environment Programme
PROPFE, pro provádění rozvojové strategie, řízení a oceňování přírodních zdrojů a ekosystémů v Kamerunu.

V posledních několika letech byl v minulých měsících vyvinut program Giz Forest and Environment.

Jejich techniky zalesňování pomohly změnit měřítko obnovy lesních a pozemkových oblastí v regionech Severní a Dálného Severu, které byly ohroženy degradací půdy a dezertifikací.

Díky tomuto programu Les a životní prostředí má velký počet žen, které pracují v komunitě a zlepšují životní prostředí.

Na východ, sever, sever na sever, severozápad a jihozápad, projekt je zaměřen na zlepšení decentralizovaného lesního hospodaření, správu a hodnocení udržitelných přírodních zdrojů a ekosystémů a budování institucionálních kapacit ,

Natacha Lehman

Tento článek se objevil jako první http://www.crtv.cm/2019/12/results-of-a-study-carried-on-forestry-management-restituted/

Komentáře jsou uzavřeny.